HEM


TACK

för i år!
Sedan 2003 har kyrkorna i Uddevalla tillsammans med flera samarbetspartners delat med sig av påskens glada budskap i Uddevalla. I år fick vi möta Jesu sju ord på korset både vid Herrestads kyrka och i Hasselbacken i Uddevalla centrum.


Tack till alla medverkande och den underbara publiken!


Jesus lever!logo passion 2023


Och folket, både de som gick före och de som följde efter, ropade: Hosianna Davids son! Välsignad är han som kommer i Herrens namn. Hosianna i höjden!

Matt 21:9


Ett nytt bud ger jag er, att ni skall älska varandra.

Joh 13:34


Pilatus frågade: “Vad skall jag då göra med den Jesus, som kallas Messias?” Alla svarade: “Han skall korsfästas!”

Matt 27:22


Jesus sade: ”Fader, förlåt dem, de vet inte vad de gör”.

Luk 23:34a


”Försoning – människa Gud hel relation igen”

”Korset är ett segertecken – döden fick ge upp till sist”

”Han har uppstått..”

Mark 16:6

Texter från Bibelkommissionens översättning